Forberedelse

  • Stil dig med forsiden mod trækkablet.
  • Hold kabelbaren med et greb der er skulderbredde eller bredere med et overhåndsgreb.
  • Stil dig tæt til maskinen.

Udførelse

  1. Træk skuldrene så højt op som muligt med armene strakt.
  2. Sænk skuldrene igen.
  3. Gentag øvelsen.

Video